Zawarcie małżeństwa

Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego. Ustalenie daty planowanego ślubu powinno odbyć się w terminie wcześniejszym w kancelarii parafialnej. Narzeczeni winni trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do kancelarii parafialnej miejsca zamieszkania, w celu załatwienia formalności. W trakcie załatwiania spraw przedślubnych należy złożyć następujące dokumenty:

1. Metrykę chrztu świętego (ważna jest trzy miesiące od daty wystawienia w parafii chrztu św.).
    Na akcie chrztu świętego musi być zaznaczona uwaga, że jest on wystawiony do sakramentu małżeństwa.
2. Świadectwo bierzmowania (jeżeli brakuje informacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu).
3. Świadectwo ukończenia katechizacji i kursu przedmałżeńskiego.
4. W przypadku wdowców – akt zgonu współmałżonka.
5. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (do ślubu konkordatowego – jest ono ważne tylko trzy miesiące).
6. Akt ślubu (jeśli wcześniej zawarto związek cywilny).
7. Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, wyznanie, data urodzenia świadków. Świadkowie muszą mieć 18 lat.
8. Dowody osobiste.
9. Jeśli oboje narzeczeni zamieszkują z poza terenem naszej parafii – wymagana jest zgoda proboszcza
    jednej ze stron.

Narzeczeni muszą odbyć nauki przedślubne i skupienie, na które otrzymają skierowanie w kancelarii. Narzeczonych obowiązują dwie spowiedzi przedślubne (po zgłoszeniu się w kancelarii i przed ślubem). Przy spowiedzi trzeba zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna. Sakrament małżeństwa udziela się w sobotę podczas Mszy św.