Zawarcie małżeństwa

Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia Narzeczonej lub Narzeczonego. Ustalenie daty planowanego ślubu powinno odbyć się w terminie wcześniejszym w kancelarii parafialnej.

Narzeczeni powinni (na co najmniej) trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu załatwienia formalności.

W trakcie załatwiania spraw przedślubnych należy złożyć następujące dokumenty:

1. Metrykę chrztu świętego (ważna jest sześć miesięcy od daty wystawienia w parafii chrztu św.).

2. Świadectwo bierzmowania (jeżeli brakuje informacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu).

3. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

4. W przypadku wdowców – akt zgonu współmałżonka.

5. Z Urzędu Stanu Cywilnego należy uzyskać zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (nie wcześniej jednak niż sześć miesiące przed terminem ślubu).

6. Akt ślubu cywilnego (jeśli wcześniej zawarto związek cywilny).

7. Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, wyznanie, data urodzenia świadków.

8. Dowody tożsamości.

9. Jeśli oboje Narzeczeni zamieszkują poza terenem naszej parafii – wymagana jest zgoda Proboszcza miejsca zamieszkania jednej ze stron.

Sakramentu małżeństwa udziela się w sobotę podczas Mszy św.