Sakramentu Chrztu Świętego

Sakramentu Chrztu Świętego udzielamy w parafii w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca na Mszy Świętej odprawianej w ościele parafialnym o godzinie 10.30. Zgłoszenia dziecka do chrztu dokonują tylko jego rodzice na co najmniej dwa tygodnie przed chrztem. Zgłaszając dziecko do chrztu, należy przedłożyć:

1. Akt urodzenia dziecka (Urząd Stanu Cywilnego).
2. Dane o rodzicach dziecka (imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania, data i parafia ślubu).
3. Dane personalne rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, rok urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania).
4. Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych od ich własnego proboszcza, że mogą być
    dopuszczeni do godności ojca lub matki chrzestnej (muszą być ochrzczeni, bierzmowani i żyć
    według zasad chrześcijańskich).

Nauka dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywa się w piątek poprzedzający niedzielę chrztu świętego przed w kościele o godzinie 18:30.