Wspólnota klasztorna

o. Janusz Siwicki – gwardian i proboszcz, kancelarzysta, kronikarz klasztorny i parafialny, celebrujący pogrzeby, duszpasterz chorych, opiekun samochodu. Spowiednik Sióstr Imienia Jezus. Opiekun grup: Odnowa w Duchu Świętym, Żywy Różaniec, Apostolat Maryjny.

o. Jacek Staszewski – wikariusz klasztoru, celebrujący pogrzeby, katechezy do małżeństwa, nabożeństwa fatimskie. Spowiednik Sióstr Imienia Jezus, Sióstr Elżbietanek. Opiekun grup: Chór Parafialny, AA, Caritas Parafialna, redakcja gazetki parafialnej, asystent duchowy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich wspólnoty miejscowej, kapelan Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, regionalny asystent FZŚ Regionu Radomskiego.

o. Hubert Burba – wikariusz parafii, ceremoniarz parafialny, katecheta w I LO, odpowiedzialny za stronę internetową parafii, katecheza – przygotowanie do chrztu, nabożeństwo I soboty miesiąca. Opiekun grup: młodzież franciszkańska, Kręgi Domowego Kościoła, wspólnota Szkoły Ewangelizacji Niepokalanej, kandydaci do bierzmowania.

o. Rafał Jendras – katecheta w SP nr 8, dzieci I komunijne i dzieci Rocznicowe. Opiekun grup: młodsi ministranci, starsi ministranci, seniorzy ministranci, schola dziecięca, krąg biblijny.

br. Paweł Paszkowski – poborca i ekonom klasztoru, zakrystianin, opiekun nad kościołem i posesją, koordynator świetlicy, opiekun samochodu, opiekun nad kaplicą klasztorną.