Pogrzeb katolicki

Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego winno być z reguły odprawione w jego własnym kościele parafialnym. Przed przyjściem do kancelarii uzgadniamy szczegóły pogrzebu z firmą pogrzebową. W kancelarii parafialnej informujemy o planowanym dniu i godzinie Mszy św. pogrzebowej oraz uzgadniamy wszystkie szczegóły dotyczące pogrzebu katolickiego.

Przy załatwianiu formalności w kancelarii parafialnej należy przedstawić:
1. Akt zgonu (z Urzędu Stanu Cywilnego).
2. Jeżeli zmarły jest z innej parafii – pisemne pozwolenie tamtejszego proboszcza.
3. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił
    poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

W dniu pogrzebu przyjętą w stanie łaski uświęcającej Komunię św. można ofiarować za zmarłego. W trakcie pogrzebu kapłan jest w konfesjonale więc można przystąpić do spowiedzi św.