Uroczystość Wszystkich Świętych 2023

1. Dzisiejsza Uroczystość Wszystkich Świętych jest jedną z siedmiu Uroczystości nakazanych i tego dnia obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy świętej.

Msze św. w naszym kościele odprawiane będą o godz. 7.30; 9.00; 10.30i 18.00. Na Cmentarzu Miejskim Msza św. będzie o godz. 13.00 – a przed Mszą Św. na cmentarzu o godz. 12.30 odprawimy procesję żałobną modląc się za naszych zmarłych. Na Cmentarzu Łyżwy przyjmowane będą jeszcze wypominki i zbierane ofiary na franciszkańskie seminarium. Po Mszy św. będzie też możliwość poświęcenia nowego nagrobka.

2. Natomiast czwartek (2.11) jest dniem, w którym wspominamy wszystkich wiernych zmarłych, czyli jest tzw. Dniem Zadusznym. Msze św. w naszym kościele będziemy sprawowali o godz. 7.00, 10.30 i 18.00.

Procesja żałobna wewnątrz kościoła w czasie której będziemy się modlić za wszystkich wiernych zmarłych odbędzie się po Mszy św. o godz. 10.30. Jednocześnie informujemy, że przez osiem pierwszych dni listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę w intencji zmarłych można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, który możemy ofiarować jedynie za zmarłych.

3. W tym tygodniu przypadają dni odnowy duchowej: I piątek i I sobota miesiąca. W piątek (3.11) kapłani odwiedzą chorych z terenu naszej parafii z posługą sakramentalną. Msze św. w piątek będą o godz. 7.00, 16.30 (dla dzieci i młodzieży) i o godz. 18.00. Możliwość spowiedzi będzie na 15 min przed każdą Mszą św. Ofiary zebrane tego dnia będą przeznaczone na wsparcie misji franciszkańskich.

4. W sobotę (4.11) zapraszamy na Mszę św. o 10.30 i modlitwę różańcową związaną z wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi.