Transitus – 3.10.2022

Zgodnie z naszą zakonną tradycją, wszystkie Trzy Gałęzie Franciszkańskie, gromadzą się 3 października, w wigilię śmierci św. Franciszka na nabożeństwie zwanym „Transitus”, które upamiętnia błogosławioną śmierć Biedaczyny z Asyżu.

Jak podaje komentarz wprowadzający do nabożeństwa, wołamy: „Święty Ojcze Franciszku, oto my, twoi synowie stajemy w pokorze przed tobą, by z nabożeństwem przeżywać twoje od nas odejście. Wzrusza nas wspomnienie owego wieczoru, gdy z pogodą ducha (mimo dotkliwych boleści) witałeś siostrę śmierć jako furtiankę nieba i z radością wstępowałeś do wiecznej ojczyzny.”

W czasie „Transitusu” franciszkanie i wierni, trzymając zapalone świece, przeżywają ostatnie chwile życia św. Franciszka, dziękując Dobremu Bogu za świadectwo Jego życia, aby ono nieustannie inspirowało cały Zakon i wszystkich, którzy chcą żyć franciszkańską duchowością.

Nabożeństwo zakończyło się uroczystym błogosławieństwem.