Rycerstwo Niepokalanej

„Posiadacie potężny wzór świętości, pokory i działalności apostolskiej. Kościół potrzebuje waszej pomocy, dlatego proszę was, byście nie ustawali w drodze, byście nie poddawali się zniechęceniu, idźcie z odwagą i nadzieją. Wasz charyzmat jest aktualny i potrzebny, dlatego odnawiajcie wasze zaangażowanie apostolskie i całkowite zawierzenie Maryi Niepokalanej. Niech Niepokalana i św. Maksymilian pomogą wam być gorliwymi misjonarzami miłości i Bożego miłosierdzia w świecie rozdartym nienawiścią.”

Benedykt XVI

Rycerstwo Niepokalanej to ruch maryjno-apostolski, którego założycielem jest św. Maksymilian Maria Kolbe, franciszkanin i męczennik okresu II wojny światowej. Celem ruchu jest troska o nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. Rycerstwo Niepokalanej od łacińskiej nazwy Militia Immaculatae  nazywane jest w skrócie MI.

Warunki MI

1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach.
2. Nosić Cudowny Medalik.
3. Wpisać się do księgi Rycerstwa w siedzibie kanonicznie założonej.

Środki MI

1. W miarę możności odmawiać codziennie akt strzelisty do Niepokalanej:
„O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.”
2. Wykorzystać dla sprawy Niepokalanej wszystkie godziwe środki na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności, zwłaszcza modlitwę, pokutę i świadectwo chrześcijańskiego życia.
3. Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej.

Wszystkie inne zadania Rycerstwa Niepokalanej wynikają z bycia Chrześcijaninem. Każdy z członków MI będąc posłuszny Duchowi Świętemu i Maryi Niepokalanej może wykorzystywać wszystkie dobre środki na jakie zezwala ich stan i warunki w jakich się znajdują (zwłaszcza modlitwę, pokutę i świadectwo pogłębionego życia wiary) dla promowania zawierzenia siebie i całego świata Matce Bożej.

Narodowym Centrum MI w Polsce jest klasztor Franciszkanów, założony przez św. Maksymiliana – Niepokalanów k. Sochaczewa. Więcej informacji o Rycerstwie Niepokalanej na oficjalnej stronie: https://mi-polska.pl/

Spotkania Rycerstwa Niepokalanej odbywają się we wtorki po Mszy św. o godz. 18.00 w kościele bądź auli.

Opiekun: o. Hubert