Pielgrzymka śladami św. Teresy z Lisieux – 1-7.07.2023

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus jest jedną z najbardziej znany i popularnych współczesnych świętych. Pomimo upływu lat wciąż wiele osób zachwyca się Jej doktryną, a “Dzieje duszy” wciąż są bardzo poczytną lekturą duchową. Mała droga św. Teresy z Lisieux wciąż jest aktualna i zgłębiana przez katolików.

30 września 2022 roku obchodziliśmy 125. rocznicę śmierci św. Teresy z Lisieux, a 2 stycznia 2023 roku będzie przeżywać jubileusz 150.lecia Jej urodzin.

Razem z Franciszkańskim Biurem Pielgrzymkowym Patron Travel organizujemy samolotową pielgrzymkę do Francji śladem św. Teresy w dniach 01 – 07.07.2023. Szczegółowy plan dostępny jest na tablicy ogłoszeniowej, a zapisy w zakrystii. Na trasie pielgrzymki znajduje się m.in.: Kaplica cudownego Medalika oraz Góra Świętego Michała Archanioła.

Szczegółowe informacje u Ojca Proboszcza – tel. +48 572 005 348

01-07.07.2023-FRANCJA-sladem-sw.-Teresy-7dni-samolot-program-PATRON