Odnowa w Duchu Świętym

owdś

Głównym charyzmatem Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym jest uwielbienie Trójjedynego Boga, oraz modlitwa wstawiennicza. Formacja indywidualna i wspólnotowa członków odbywa się poprzez codzienne rozważanie Słowa Bożego oraz udział online w kursach prowadzonych przez PSNE w Lublinie. Członkowie Wspólnoty wzrastają w wierze i posłudze uczestnicząc w cotygodniowych środowych spotkaniach po Mszy Św. o godz. 18.00 wg ustalonego planu:

– pierwsza środa: Msza Św. wspólnotowa  z adoracją

– druga środa: formacja i praca w grupkach dzielenia

– trzecia środa: Wieczór Chwały na którą zapraszamy wspólnotę parafialną

– czwarta środa: dzielenie się Słowem Bożym i świadectwem działania Boga wżyciu codziennym.

Członkowie Wspólnoty pragną coraz pełniej doświadczać miłości Bożej, wzrastać w niej i dzielić się z tymi do których Bóg ich posyła, aby przyczyniać się wzrostu Królestwa Bożego już tu na ziemi. Pragną świadectwem radosnej i żywej wiary pokazać innym, że Jezus żyje i działa w swoim Kościele i tylko On jest jedynym Zbawicielem człowieka.

Opiekun: o. Janusz, proboszcz