„Bóg towarzyszy nam każdego dnia przez swoje codzienne Słowo. W Słowie Bóg jest aktywnie obecny – zwrócony swoim obliczem ku temu, kto czyta Słowo. Wtedy staje się ono skrzyżowaniem spojrzeń, tak jakby Bóg wypowiadał to Słowo tylko do tej osoby która je czyta. Trzeba nauczyć się czytać Słowo zawsze w pierwszej osobie: to Słowo jest skierowane do mnie, to do mnie Bóg mówi w tym momencie. W każdym dniu naszego życia jakieś Słowo Boże jest wypowiadane dla nas, ponieważ pokazuje to, co Bóg zaplanował na ten dzień, według moich zdolności w tym momencie, według potrzeb tego dnia, w tej szczególnej chwili mojego życia, aby powiedzieć mi coś o Sobie i coś o mnie”                                         

                                                                                                                                                                                                                                          Amadeo Cencini

Krąg Biblijny w naszej parafii to wspólnota osób pragnących lepiej poznać i rozumieć Pismo Święte, uważniej słuchać Słowa Bożego, odpowiadać na nie swoim życiem i wchodzić w relację z Tym, który w Ewangelii jest naprawdę obecny: z Żywym Słowem, Jezusem Chrystusem.

Spotkania Kręgu Biblijnego mają charakter otwarty, można dołączyć w każdej chwili. Odbywają się w co drugi poniedziałek miesiąca. Rozpoczynają się udziałem w Eucharystii wieczornej o godz. 18.00.  Po niej, w salce obok świetlicy, czytamy wybrany fragment Pisma Świętego (zwykle Ewangelię z nadchodzącej niedzieli), rozmyślamy nad nim, dzielimy się tym, jak żywe i skuteczne Słowo Boże (por. Hbr 4,12) nas porusza, dotyka serca, towarzyszy w naszej codzienności. Uczymy się słuchać, co Bóg mówi do nas  – o Sobie i o nas –  w swoim Słowie i przez drugiego człowieka.

Wspólnotą opiekuje się i towarzyszy w modlitwie o. Rafał Jendras.