Domowy Kościół

Domowy Kościół został założony 50 lat temu przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, jako wspólnota łącząca  w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame. Ideał dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem pomaga małżonkom żyć sakramentem małżeństwa i czerpać z jego łaski i mocy. Wspiera również w wychowaniu dzieci w klimacie wspólnoty chrześcijańskiej. Poza tym małżonkowie rozwijają w sobie postawę służby na rzecz rodziny, wspólnoty, parafii, a także społeczeństwa.

Raz w miesiącu odbywają się spotkania  w tzw. kręgach. Krąg tworzy od 4 do 7 małżeństw. Na każdym spotkaniu obecny jest kapłan (moderator). Spotkanie trwa  około 3 godzin i odbywa się w mieszkaniach poszczególnych małżeństw. Jest to czas wspólnej modlitwy, dzielenia się troskami i radościami podczas symbolicznego posiłku oraz omówieniem tematu formacyjnego.

Więcej informacji o ruchu na stronie: https://dk.radom.pl/

W naszej parafii istnieją obecnie 3 kręgi, w tym jeden na etapie tzw. pilotowania (dojrzewanie do decyzji wstąpienia do Domowego Kościoła). Raz w miesiącu przygotowujemy służbę liturgiczną na niedzielną Eucharystię. Podczas wakacji uczestniczymy w rekolekcjach oazowych.

Opiekun: o. Hubert