Chór parafialny

„Żeby modlić się Słowem Bożym, nie wystarczy je wymawiać, konieczna jest muzyka. W liturgii chrześcijańskiej dwie pieśni pochodzą z tekstów biblijnych, w których są śpiewane przez aniołów: Gloria Chwała na wysokości Bogu, śpiewana po raz pierwszy przez aniołów, gdy rodzi się Jezus, i Sanctus Święty Święty, która, według 6. rozdziału Księgi Izajasza, jest inwokacją serafinów, przebywających w bezpośredniej bliskości Boga. W tym świetle liturgia chrześcijańska jest zachętą do śpiewania wraz z aniołami i wydobycia ze słowa jego najwznioślejszego znaczenia.”

Benedykt XVI

Chór parafialny wykonuje pieśni liturgiczne i religijne podczas uroczystości parafialnych. Spotkania chóru odbywają się w środy po Mszy św. o godz. 18.00 w salce przy auli. 

Opiekun muzyczny: p. Szczepan Królikowski

Opiekun duchowy: o. Jacek